close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLONIA W USA

 • Okręg konsularny KG RP w Nowym Jorku zamieszkuje ponad 3.600 000 Polaków lub osób mających  polskie pochodzenie, co stanowi ponad 1/3 zamieszkałej w USA Polonii. Do nowojorskiego okręgu konsularnego należy 6 z 10 stanów o największej  liczbie Polonii. Według opracowania Instytutu J. Piłsudskiego pt. „Polonijny Nowy Jork” z 2010 roku, w samym tylko mieście żyje ok. 400 tysięcy polskich nowojorczyków (ponad milion w całym stanie).

   

   

  Emigracja Polaków do USA zaczęła się na większą skalę już w połowie XIX wieku i przebiegała w następujących etapach :

  • pierwsza fala emigracji po klęsce powstań narodowych trwająca do 1939 roku
  • emigracja rozpoczęta w latach trwania II wojny światowej
  • emigracja zarobkowa nasilona szczególnie w latach 70-tych XX w.
  • emigracja „solidarnościowa”
  • najnowsza emigracja – postsolidarnościowa, z przyczyn ekonomicznych, jak i oparta na łączeniu rodzin.

    

  Od 2010 r. nie jest możliwe dokładne zbadanie stanu liczebnego Polonii amerykańskiej z uwagi na dokonaną zmianę w strukturze powszechnego spisu ludności, polegającej na usunięciu pytania o pochodzenie. Możliwość zadeklarowania polskiego pochodzenia istnieje w dorocznym sondażu American Community Survey przeprowadzanym na niewielkiej liczebnie  grupie kontrolnej.

   

  Na terenie nowojorskiego okręgu konsularnego działają liczne organizacje polonijne, zarówno o profilu społecznym, jak i kulturalnym, naukowym, historycznym oraz finansowym. Do najstarszych należą Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Fundacja Kościuszkowska, Centrum Polsko-Słowiańskie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA, Polish Cultural Council w Pittsburghu, PA; Polish American Foundation of CT w Hartford, CT; Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ, Polish Cultural Foundation w Bostonie, MA czy Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Cleveland oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne w Filadelfii, PA.

  Tagi: Polonia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: