close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PODRÓŻNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

 •  

  Każda osoba ubiegająca się o wizę jest zobowiązana przedstawić w momencie składania wniosku dowód posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego, ważnego na całym terytorium państw członkowskich Schengen i pokrywającego cały okres pobytu tej osoby na tym terytorium lub tranzytu przez nie.

   

  Potwierdzenie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia musi być wydane bezpośrednio przez ubezpieczyciela lub firmę świadczącą usługi medyczne. List od pracodawcy, ze szkoły lub uniwersytetu, nie będzie zaakceptowany. Okazanie karty ubezpieczonego nie jest wystarczające.

   

   

  Potwierdzenie posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego musi zawierać wszystkie poniższe informacje:

   

   

  • Imię i nazwisko ubezpieczonego

   

  • Okres ważności ubezpieczenia, pokrywający cały czas pobytu w państwach Schengen, łącznie z dniami przylotu i wylotu

   

  • Minimalną kwotę ubezpieczenia - 30,000 EUR (lub 50,000 USD)

   

  • Informację o pokrywaniu wszelkich wydatków związanych z leczeniem, hospitalizacją, koniecznością powrotu z powodów medycznych (ewakuacją medyczną) lub transportem zwłok w razie śmierci ubezpieczonego

   

  • Nie będą akceptowane polisy ubezpieczeniowe, w ramach których ubezpieczony jest zobowiązany do bezpośredniego ponoszenia jakichkolwiek kosztów leczenia w części lub w całości (późniejsza refundacja, współpłacenie, itp.)

   

   

  Proszę zwrócić uwagę, iż wiele polis ubezpieczeniowych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych nie obejmuje podróży międzynarodowych lub nie spełniają one kryteriów Schengen. Jeżeli dowód posiadania ubezpieczenia nie zawiera wszystkich wymienionych powyżej elementów, nie będzie zaakceptowany.

   

  Cudzoziemiec ubiegający się o wizę krajową w celu podjęcia pracy lub studiów w Polsce, powinien dostarczyć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia, ważne od dnia wylotu ze Stanów Zjednoczonych do momentu do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej.

   

  Konsulat nie rekomenduje żadnej konkretnej firmy ubezpieczeniowej, która oferuje polisy na podróż do strefy Schengen. Zalecamy dokładne zapoznanie się z daną polisą przed jej zakupem.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), artykuł 15
  • Ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., artykuły 25 i 77

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: