close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do konsulatu faxem lub w inny sposób, np. osobiście lub poprzez wysłanie e-maila na newyork.legal@msz.gov.pl.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, sprawy wymagające wydania zaświadczenia na przewóz do Polski zwłok lub prochów prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu wszczęcia procedury uzyskania zaświadczenia prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub na adres e-mail: newyork.legal@msz.gov.pl.

   

  Transport zwłok

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (oryginał aktu zgonu opatrzony klauzula Apostille);
  2. zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
  3. zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać;
  4. zezwolenie na wywiezienie zwłok poza terytorium właściwego stanu (Transit/Burial Permit).

   

  Transport prochów

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (oryginał aktu zgonu opatrzony klauzula Apostille); Apostille.
  2. zaświadczenie o kremacji zwłok;
  3. zaświadczone notarialnie zaświadczenie wystawione przez Dyrektora zakładu pogrzebowego przygotowującego urnę, iż prochy zostały umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku, który nie zawiera nic poza wspomnianymi prochami. Pojemnik musi spełniać warunek hermetycznej szczelności, nie pozwalającej na otwarcie urny czy wydostanie się prochów na zewnątrz;
  4. zezwolenie na wywiezienie prochów poza terytorium właściwego stanu (Transit/Burial Permit).

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Konsul nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  • UWAGI:
   Paszport polski należący do osoby zmarłej powinien zostać zwrócony do konsulatu z uwagi na konieczność anulowania dokumentu.

   

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545);
  2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: