close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 27 września 2016

  Uprzejmie informujemy, iż nie można już zarejestrować się na dyżur konsularny w Filadelfii ze względu na brak miejsc.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
  oraz
  Pani Deborah M. Majka, Konsul Honorowa Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii
  uprzejmie informują, że w dniach


  7 października (piątek) w godzinach od 10.00 do 17.00

  8 października (sobota) w godzinach od 9.00 do 16.00

    

  w budynku Polish American Cultural Center
  308 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106

   

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zapisanych wcześniej osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu oraz wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich.

   

  UWAGA:

  Rejestracja na dyżur została zakończona.

    

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu, lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo polskie;
  • posiadany polski paszport lub jego notarialnie poświadczoną fotokopię;
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty;
  • polski akt urodzenia;
  • polski akt małżeństwa (dotyczy obywatelek polskich, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
  • wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają),
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy),
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:
   

  konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców (z ważnymi polskimi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

   

  UWAGA:

   

  Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashiers checks lub certified checks wystawionych na Consulate General of Poland in New York – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

   

  Opłaty konsularne:

   

  • wydanie paszportu - 119 USD (opłata ulgowa - 60 USD)
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza - 356 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 17 USD
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 38 USD
  • wydanie paszportu dla osoby powyżej 70 roku życia - 0 USD

  Opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową – 8 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 16 USD.

   

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 119 + 8 = 127; paszporty dwóch osób wspólnie na ten sam adres: 238 + 8 = 246, etc.).

   

  Więcej informacji o paszportach -->
   

  Więcej informacji o sprawach prawnych (np. transkrypcja aktów urodzenia i małżeństwa) -->

   

  Więcej informacji o sprawach obywatelskich (np. potwierdzenie obywatelstwa) -->

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: