close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

 •  

  Zapewnienie bezpieczeństwa naszym gościom oraz pracownikom jest dla nas priorytetem. Wszystkie osoby odwiedzające Konsulat są zobowiązane do przedstawienia celu wizyty, okazania dokumentu tożsamości oraz do poddania się kontroli bezpieczeństwa.  Zachęcamy do ograniczenia przynoszonego ze sobą bagażu do minimum – wszystkie torby, torebki, plecaki i walizki zostaną otwarte i poddane drobiazgowej kontroli.

   

  Przy wejściu do sali przyjęć interesantów Konsulatu zostaną Państwo poproszeni o wyłączenie telefonów komórkowych i innego rodzaju urządzeń elektronicznych.

   

  Zakazane jest wnoszenie na teren Konsulatu:

   

  • broni palnej, gazowej i białej (noży, scyzoryków, itp.)
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • substancji łatwopalnych lub mających inne, szkodliwe dla otoczenia, działanie
  • narzędzi i ostrych przedmiotów (śrubokrętów, nożyczek, pilników, itp.)

  W Konsulacie nie ma pomieszczenia, w którym można byłoby przechować niedozwolone przedmioty.

   

  Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników niezbędnych osobom niepełnosprawnym.

   

  Ze względów bezpieczeństwa, dla sprawnej obsługi, komfortu i ochrony prywatności  osób składających wnioski w sprawach prawnych, obywatelskich, paszportowych i wizowych, w sali przyjęć interesantów nie jest dozwolone:

   

  • używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych
  • filmowanie i nagrywanie dźwięku
  • jedzenie i picie (z wyjątkiem dostępnej dla gości wody, karmienia dzieci lub medycznej konieczności)
  • zakłócanie spokoju innym gościom Konsulatu

  Służba Ochrony i Kontaktu Konsulatu czuwa nad przestrzeganiem powyższych zasad, ma prawo odmówić wstępu do Konsulatu lub wezwać do opuszczenia placówki osobę, która nie stosuje się do powyższych zasad, stwarza niebezpieczeństwo dla gości lub pracowników, narusza powagę urzędu lub zakłóca porządek publiczny. Teren placówki jest monitorowany.

   

  Przypominamy, iż wszystkie wizyty w sprawach prawnych, obywatelskich, wizowych i paszportowych, z wyjątkiem spraw dotyczących pomocy konsularnej, wydania zaświadczenia na przewóz zwłok/prochów, poświadczenia podpisu lub kopii dokumentu z oryginałem, odbioru gotowego paszportu lub wizy, muszą być wcześniej zarejestrowane przez www.e-konsulat.gov.pl.  W razie wątpliwości, czy wizyta jest konieczna, prosimy o wcześniejszy kontakt z odpowiednim Wydziałem Konsulatu. Prosimy o punktualność.

   

  Goście, zaproszeni na organizowane w Konsulacie wydarzenia kulturalne, są proszeni o przygotowanie dokumentów tożsamości oraz umożliwienie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sprawnego przeprowadzenia kontroli.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: