close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY I REFERENDA

 • 17 września 2019

  Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostało utworzonych 16 obwodów głosowania:

   

  Obwód głosowania nr 198, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Konsulat Generalny RP

  233 Madison Avenue (Jan Karski Corner)

  New York, NY 10016

   

  Obwód głosowania nr 199, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Centrum Polsko-Słowiańskie

  177 Kent Street

  Brooklyn, NY 11222

   

  Obwód głosowania nr 200, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

  100 McGuinness Blvd

  Brooklyn, NY 11222

   

  Obwód głosowania nr 201, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Nowy Jork, Holy Cross Roman Catholic Church

  61-21 56th Road

  Maspeth, NY 11378

   

  Obwód głosowania nr 202, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Boston, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

  655 Dorchester Avenue

  South Boston, MA 02127

   

  Obwód głosowania nr 203, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Buffalo, Kościół Św. Kazimierza

  160 Cable Street

  Buffalo, NY 14206

   

  Obwód głosowania nr 204, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Central Falls, Klub Towarzystwa im. Kazimierza Pułaskiego, Pulaski Society

  518 Roosevelt Avenue

  Central Falls, RI 02863

   

  Obwód głosowania nr 205, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Clark, Polska Fundacja Kulturalna

  177 Broadway

  Clark, NJ 07066

   

  Obwód głosowania nr 206, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Filadelfia, Stowarzyszenie Domu Polskiego

  9150 Academy Road

  Philadelphia, PA 19114

   

  Obwód głosowania nr 207, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Floral Park, Sala Parafialna Kościoła Świętej Jadwigi

  309 Jericho Turnpike

  Floral Park, NY 11001

   

  Obwód głosowania nr 208, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Linden, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Sanktuarium Archidiecezjalne św. Jana Pawła II

  131 E Edgar Rd

  Linden, NJ 07036

   

  Obwód głosowania nr 209, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  New Britain, Haller Post

  112 Grove Street

  New Britain, CT 06053

   

  Obwód głosowania nr 210, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Passaic, Sanktuarium św. Jana Pawła II – Parafia Matki Bożej Różańcowej

  6 Wall Street

  Passaic, NJ 07055

   

  Obwód głosowania nr 211, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Pittsburgh, Polish Falcons of America

  381 Mansfield Avenue, Suite 300

  Pittsburgh, PA 15220

   

  Obwód głosowania nr 212, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Doylestown, Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej (budynek Visitor Center)

  654 Ferry Road

  Doylestown, PA 18901

   

  Obwód głosowania nr 213, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

  Cleveland, Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury

  6501 Lansing Ave.

  Cleveland, OH 44105

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

  Spis wyborców

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl/ 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania >):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer, miejsce oraz datę wydania oraz datę upływu ważności polskiego paszportu
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/

   

  bądź do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

  1. telefonicznie, nr tel.: 646 - 237 2112 lub 646 - 237 2114 w godzinach: 10.00 – 15.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
  2. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York,

   233 Madison Avenue, New York, NY 10016

  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: 646 – 237 2116

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

  1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York,

   233 Madison Avenue, New York, NY 10016

  3. faksem, nr faksu: 646 – 237 2116

    

   Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: