close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REJESTRACJA URODZENIA LUB ZGONU DLA KTÓREGO NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT STANU CYWILNEGO

 • Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Rejestracja urodzenia lub zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego może mieć miejsce w dwóch sytuacjach: po pierwsze jeżeli w państwie urodzenia albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (nie dotyczy to USA); po drugie w państwach w których jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, ale zdarzenie nie zostało odnotowane w prowadzonych rejestrach.

   

  Wymagane dokumenty:

  • wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (dostępny w urzędzie konsularnym);
  • inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia zdarzenia za granicą, wydane przez właściwy podmiot zagraniczny;
  • tłumaczenie dowodów nastąpienia zdarzenia za granicą;
  • ważny polski paszport lub dowód osobisty.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy zarejestrować wizytę prawnąpoprzez e-konsulat.

   

  W USA istnieje sprawnie działający system rejestracji akt stanu cywilnego. W związku z tym, problematyka związana z rejestrowaniem zdarzeń dotyczących stanu cywilnego, dla których nie został sporządzony akt stanu cywilnego, jest w zasadzie nieobecna w praktyce konsulatu.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: