close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OŚWIADCZENIA SKŁADANE W SPRAWACH STANU CYWILNEGO

 • Konsul może przyjąć następujące oświadczenia w sprawach stanu cywilnego:

   

  • Oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka. Oświadczenie przyjmowane jest do protokołu. Konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka. Opłata za złożenie oświadczenia określona jest w Tabeli Opłat Konsularnych. 

   

  • Oświadczenia rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. Oświadczenie przyjmowane jest do protokołu. Konsul, który przyjął oświadczenie, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka. Opłata za złożenie oświadczenia określona jest w Tabeli Opłat Konsularnych. 

   

  • Oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie przyjmowane jest do protokołu. Konsul, który przyjął oświadczenie, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Opłata za złożenie oświadczenia określona jest w Tabeli Opłat Konsularnych. 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: