close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZŁÓŻ WNIOSEK

 •  

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście.
   
  Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba, mająca zamiar złożyć wniosek
  o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej
  z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. W sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku
  o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego trzeba się udać do konsulatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Paszport 10-letni
  Paszport dla dziecka
  Paszport tymczasowy