close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEKRACZANIE GRANICY POLSKI PRZEZ OSOBY Z PODWÓJNYM OBYWATELSTWEM

 •  

  Przypominamy, iż polscy obywatele posiadający również inne obywatelstwo powinni posługiwać się ważnym polskim paszportem podczas przekraczania granicy RP. Zachęcamy Polaków w naszym okręgu konsularnym do regularnego sprawdzania ważności swoich polskich paszportów. Czas oczekiwania na nowy paszport biometryczny w Konsulacie w Nowym Jorku wynosi obecnie około 4 tygodni.

   

  Decyzję o dopuszczeniu do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje funkcjonariusz Straży Granicznej kierując się odpowiednimi przepisami. Podczas kontroli Straż Graniczna może zażądać od obywatela polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy Polski. Takim dokumentem, zgodnie z art. 4 Ustawy o dokumentach paszportowych, jest ważny polski paszport.

   

  W przypadku granicy wewnętrznej strefy Schengen (np. granicy między Polską a Niemcami) dozwolone jest również przekraczanie jej na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego. 

   

  Posiadanie innego obywatelstwa – a co za tym idzie paszportu innego państwa – nie wpływa na obowiązek okazania polskiego dokumentu paszportowego. Zgodnie z art. 3 Ustawy o obywatelstwie polskim, obywatel polski posiadający jednocześnie obywatelstwo innego państwa (np. Stanów Zjednoczonych), nie może powoływać się na to obywatelstwo wobec władz RP.

   

  Pytania i wątpliwości dotyczące kontroli granicznej należy kierować bezpośrednio do Straży GranicznejKompetencja terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku jest ograniczona do naszego okręgu konsularnego. Niezmiennie zachęcamy wszystkich obywateli RP do składania wniosków o wydanie polskiego paszportu.

   

  Więcej informacji na temat przekraczania granicy RP w serwisie internetowym Straży Granicznej - www.strazgraniczna.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: