close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NUMER EWIDENCYJNY PESEL

 •  

  Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to stały symbol cyfrowy, przyznawany indywidualnym osobom, służący do identyfikacji tych osób. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest automatycznie wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz tym, które ubiegają się o wydanie dowodu osobistego. System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 80-tych, zatem osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonywały obowiązek meldunkowy lub wyrabiały sobie dowód osobisty, zapewne posiadają swój własny numer. Jest on wówczas uwidoczniony w dowodzie osobistym.

  Posługiwanie się numerem PESEL jest konieczne przy załatwianiu niektórych spraw formalnych. Taki obowiązek nakładają przepisy paszportowe przy procedurze wydawania paszportu. Jest pewna grupa obywateli polskich, którym numeru PESEL nie nadano. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i wyjechali z kraju przed wprowadzeniem systemu PESEL, bądź urodzili się za granicą i tam mieszkają na stałe.

  UWAGA

  Osoba ubiegająca się o paszport, która  nie posiada nadanego numeru PESEL lub nie jest pewna, czy numer jej nadano, albo też nie zna swojego numeru jest zobowiązana przedstawić odpis polskiego aktu urodzenia, odpis polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) oraz dokument tożsamości (paszport polski lub dowód osobisty oraz inny aktualny dokument ze zdjęciem gdy dokument utracił już ważność lub został utracony - zagubiony lub zniszczony). 

   

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie paszportu i na podstawie przedstawionych odpisów aktów stanu cywilnego. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z konsulatem.

  Wystąpienie o nadanie numeru PESEL wraz z wnioskiem o wydanie paszportu nie podlega dodatkowym opłatom. Numer PESEL zostanie uwidoczniony w paszporcie. 

  Tagi: PESEL

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: