close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PYTANIA - FAQ

 •  

  Jakie dokumenty są mi potrzebne, by złożyć wniosek o paszport?

   

  Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i składasz wniosek o paszport 10-letni dla siebie, przynieś na wizytę do Konsulatu swój dotychczasowy paszport oraz jedno zdjęcie biometryczne. Dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne, jeżeli uległy zmianie Twoje dane - np. w przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa konieczny będzie odpis polskiego aktu małżeństwa.

   

  Przeczytaj szczegółowe informacje na temat wniosku o paszport 10-letni >>

   

  Jeżeli Twój ostatni polski paszport utracił ważność przed 1 stycznia 2002 roku lub nigdy nie posiadałeś polskiego paszportu, prawdopodobnie konieczne będzie uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego.

   

  W przypadku pierwszego paszportu dla osoby małoletniej (do 18 roku życia) rodzice składają wniosek o paszport przedstawiając ważne dokumenty tożsamości, przy czym przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty. Ponadto należy przedstawić odpis polskiego aktu urodzenia.

   

  Przeczytaj szczegółowe informacje na temat wniosku o paszport dla osoby małoletniej >>

   

  Gdy przysługują Ci prawo do zniżki w opłacie paszportowej musisz okazać dokument uprawniający do zniżki, np. ważną legitymację emeryta, rencisty lub studenta, w momencie składania wniosku.

   

  Konsul może też zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w przypadku, gdy dane w przedstawionych dokumentach budzą wątpliwości, lub istnieją rozbieżności w danych danej osoby.

   

  Zobacz także: składanie wniosku o paszport, zdjęcie do paszportu, opłaty paszportowe, umiejscowienie aktów stanu cywilnego.


   

   

   

  Czy muszę złożyć wniosek o paszport osobiście?

   

  Tak, wniosek o paszport składa się osobiście w Konsulacie. Podczas wizyty ustalana jest tożsamość wnioskującego (na podstawie polskiego paszportu lub dowodu osobistego), a także pobierane są dane biometryczne, które zostaną zapisane w paszporcie w postaci elektronicznej - obraz twarzy i odciski palców. Wniosek o paszport dla małoletniego (do 18 roku życia) składają rodzice, przy czym obecne podczas wizyty musi być dziecko, które ukończyło 5 rok życia.

   

  Zobacz także: składanie wniosku o paszport.


   

   

  Gdzie mogę złożyć wniosek o paszport?

   

  W każdym organie paszportowym - w Polsce paszporty wydaje wojewoda, zaś za granicą konsul. Możesz złożyć wniosek o paszport w każdym Konsulacie Generalnym lub Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub na dyżurze konsularnym. Pamiętaj jednak, że paszport możesz odebrać wyłącznie w tym urzędzie, w którym złożyłeś wniosek. Nie ma możliwości przesłania wyprodukowanego paszportu np. z Urzędu Wojewódzkiego w Polsce do Konsulatu w Nowym Jorku. Zwróć również uwagę, że sprawy inne, niż paszportowe - np. transkrypcję (umiejscowienie) aktów stanu cywilnego - możesz załatwić wyłącznie w konsulacie właściwym dla Twojego miejsca stałego zamieszkania.

   

  Zobacz także: składanie wniosku o paszport, inne placówki w Stanach Zjednoczonych.


   

   

  Czy mogę pobrać wniosek o wydanie paszportu z Internetu lub otrzymać go pocztą?

   

  Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce: Informacje konsularne - Dokumenty do pobrania: (https://nowyjork.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dokumenty/).

   

  Zobacz także: składanie wniosku o paszport, dokumenty do pobrania.


   

   

  Nigdy nie posiadałem polskiego paszportu, czy mogę go otrzymać?

   

  Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Jeżeli nigdy nie posiadałeś polskiego paszportu, nie posiadasz ważnego dowodu osobistego, a jesteś osobą dorosłą (powyżej 18. roku życia), konieczne jest uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Do wydania dokumentu paszportowego polskiemu obywatelowi niezbędne jest posiadanie nadanie numeru PESEL - aby otrzymać numer PESEL należy przedstawić oryginał odpisu polskiego aktu urodzenia (i odpisu małżeństwa w przypadku osób, które zawarły związek małżeński).

   

  Zobacz także: potwierdzenie obywatelstwa polskiego, numer PESEL, umiejscowienie aktów stanu cywilnego, paszport dla dziecka.


   

   

  Ile miesięcy przed upływem daty ważności paszportu można się starać o wydanie nowego dokumentu?

   

  Wniosek o nowy paszport można złożyć niezależnie od tego ile pozostało lat lub miesięcy jego ważności. Jeżeli jednak wymiana nie jest spowodowana zmianą danych lub brakiem miejsca na wizy w paszporcie, obowiązuje pełna opłata za jego wydanie. Zalecamy złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu około dwóch miesięcy przed utratą jego ważności.

   

  Zobacz także: zapisz się na wizytę, składanie wniosku o paszport, zmiana danych w paszporcie, opłaty paszportowe.


   

   

  Czy mogę "odnowić" dotychczasowy paszport bez składania wniosku o nowy dokument?

   

  Nie, nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego. Zawsze należy składać wniosek o nowy paszport.


   

   

  Czy składając wniosek o paszport muszę oddać ten obecnie przeze mnie posiadany?

   

  Nie, ale dotychczasowy paszport należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku w konsulacie oraz przedstawić go do anulowania przed odbiorem nowego dokumentu paszportowego. Nowy paszport nie zostanie wydany, jeżeli nie przedstawisz dotychczasowego dokumentu do anulowania, dotyczy to także posiadanego paszportu tymczasowego. Po anulowaniu poprzedni paszport jest zwracany posiadaczowi. Jeżeli paszport został utracony lub zagubiony podczas wizyty należy wypełnić oświadczenie o okolicznościach jego utraty.

   

  Zobacz także: odbiór paszportu.


   

   

  Ile zapłacę za wydanie paszportu?

   

  Sprawdź informacje dotyczące opłat paszportowych. Jeżeli przysługuje Ci ulga w opłacie, pamiętaj, by podczas składania wniosku przedstawić do wglądu uprawniający do niej dokument.

   

  Zobacz także: opłaty paszportowe.


   

   

  Jestem emerytem/studentem/uczniem, czy dostanę zniżkę przy składaniu wniosku o paszport? Czy muszę przedstawić jakiś dokument?

   

  Tak, opłatę za wydanie paszportu obniża się dla kilku kategorii osób (czytaj więcej na ten temat). W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie, należy podczas składania wniosku przedstawić do wglądu dokument uprawniający do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu podczas wizyty pobrana jest pełna opłata.

   

  Zobacz także: opłaty paszportowe.


   

   

  Mam ponad 70 lat, jaki jest dla mnie koszt wydania nowego paszportu?

   

  Od osób, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu.

   

  Zobacz także: opłaty paszportowe.


   

   

  Jak sprawdzić, czy mój paszport jest gotowy do odbioru?

   

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku, który otrzymałeś w Konsulacie, znajduje się numer, dzięki któremu możesz sprawdzić status swojego paszportu na stronie obywatel.gov.pl. Numer ma 16 cyfr, jest wydrukowany pod kodem kreskowym i w przypadku Konsulatu w Nowym Jorku zaczyna się od cyfr 8232. Pamiętaj, że jeżeli poprosiłeś o przesłanie paszportu do domu, należy doliczyć dodatkowe kilka dni na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

   

  Zobacz także: odbiór paszportu


   

  Czy muszę odebrać paszport osobiście?

   

  Na pisemny wniosek konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Nowy paszport jest wtedy wysyłany przesyłką kurierską. W takiej sytuacji Konsulat nie odpowiada za ewentualne błędy produkcyjne oraz za przesyłkę po przekazaniu jej firmie kurierskiej. Nie ma jednak możliwości wydania paszportu komukolwiek poza jego posiadaczem (włącznie z najbliższą rodziną).

   

  Paszport dla osoby małoletniej (poniżej 18 roku życia) odbiera jedno z rodziców lub opiekunów prawnych. Dziecko, od którego pobrano odciski palców, powinno być obecne podczas odbioru paszportu, by zweryfikować poprawność obrazu linii papilarnych, zapisanego w paszporcie.

   

  Zobacz także: odbiór paszportu, dokumenty do pobrania.


   

   

  Czy muszę rejestrować wizytę w celu odbioru paszportu?

   

  Nie. Aby odebrać gotowy paszport wystarczy przyjść do Konsulatu w naszych godzinach urzędowania.

   

  Zobacz także: godziny urzędowania, odbiór paszportu.


   

   

  Zgubiłem paszport lub mój paszport został zniszczony, co zrobić?

   

  O utracie paszportu powinieneś niezwłocznie powiadomić organ paszportowy, który go wydał lub urząd właściwy ze względu na Twoje miejsce pobytu - np. konsulat. Takie pisemne zgłoszenie (oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu) będzie konieczne, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nowy paszport. Pamiętaj, że jeżeli ważny paszport został utracony lub zniszczony z winy jego posiadacza, opłatę za wydanie nowego dokumentu podwyższa się o 200%.

   

  Zobacz także: dokumenty do pobrania, opłaty, składanie wniosku o paszport, paszport tymczasowy.


   

   

  Ukradziono mi paszport, co zrobić?

   

  O utracie paszportu powinieneś niezwłocznie powiadomić oraz organ paszportowy, który go wydał lub urząd właściwy ze względu na Twoje miejsce pobytu - np. konsulat. Takie pisemne zgłoszenie (oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu) będzie konieczne, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nowy paszport. 

  Zalecamy też zgłoszenie kradzieży paszportu miejscowej policji. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kradzieży paszportu, zawierające m.in. imię i nazwisko osoby zgłaszającej będzie przydatne podczas składania wniosku o nowy dokument paszportowy.

  W przypadku braku zgłoszenia policji kradzieży ważnego paszportu, paszport może być uznany za utracony z winy jego posiadacza, a opłata za wydanie nowego dokumentu podwyższona o 200%.

   

  Zobacz także: dokumenty do pobrania, opłaty, składanie wniosku o paszport, paszport tymczasowy, lista posterunków policji w Nowym Jorku.


   

   

  Nie posiadam ważnego paszportu, a muszę pilnie wyjechać, co zrobić?

   

  Jeżeli musisz opuścić Stany Zjednoczone, a Twój polski paszport utracił ważność, powinieneś złożyć wniosek o nowy dokument. Czas oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do 4-6 tygodni. Jeśli nie możesz czekać na wydanie paszportu biometrycznego, istnieje możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy.

   

  Zobacz także: składanie wniosku o paszport tymczasowy.


   

   

  Jak długo będę czekał na nowy paszport?

   

  W tej chwili czas oczekiwania na nowy paszport wydawany przez nasz Konsulat to około 4-6 tygodni.


   

   

  Czy mój paszport jest gotowy do odbioru? Jak mogę to sprawdzić?

   

  Na potwierdzeniu złożenia wniosku, które otrzymałeś w konsulacie znajduje się adres strony internetowej prowadzonej przez MSW, na której można sprawdzić status sprawy paszportowej: www.obywatel.gov.pl.


   

   

  Złożyłem wniosek o paszport i wniosek o wysłanie go do mnie przesyłką kurierską – termin minął, ale nie otrzymałem paszportu, dlaczego?

   

  Sprawdź, czy przekazałeś dotychczas posiadany paszport do anulowania. Nowy dokument paszportowy możemy wydać dopiero po anulowaniu poprzedniego - dotyczy to także posiadanego paszportu tymczasowego.

   

  Sprawdź, czy kurier nie zostawił powiadomienia - być może nie zastał Cię w domu. Jeżeli kurier nie zastanie osoby, która pokwituje odbiór przesyłki, po pewnym czasie przesyłka wraca do Konsulatu.

   

  Zobacz także: odbiór paszportu, paszport. tymczasowy.


   

   

  Posiadam podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie - czy mogę wjechać i wyjechać z Polski posługując się amerykańskim paszportem?

   

  Polski obywatel posiadający również inne obywatelstwo powinien posługiwać się ważnym polskim paszportem podczas przekraczania granicy RP. Więcej informacji na ten temat tutaj ->>


   

   

  UWAGA: Dokładamy wszelkich starań, by treści zawarte na tej stronie były możliwie wyczerpujące, jednak mają one wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku w sprawach paszportowych kierują się obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi, z którymi należy zapoznać się w razie wątpliwości.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: