close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 22 marca 2019

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowy RP w Bostonie Pan Marek Leśniewski-Laas uprzejmie informują o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Worcester.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku

   

  oraz

   

  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bostonie


  Pan Marek Leśniewski-Laas

   

  uprzejmie informują, że w dniach:

   

  5 kwietnia (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00


  6 kwietnia (sobota) w godzinach od 9.00 do 17.00

   

   

  w Polish Naturalization Club Inc

  290 Millbury St, Worcester, MA 01610

   

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zarejestrowanych osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu
  oraz wnioski w sprawach prawnych (wyłącznie: wnioski o transkrypcję oraz wnioski o administracyjną zmianę imienia lub nazwiska)
  i w sprawach potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  Obowiązkowa rejestracja na dyżur (dostępne już tylko miejsca na sprawy prawne) prowadzona jest w godzinach urzędowania,
  wyłącznie przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku pod numerem telefonu:

  (646) 237-2128

   

  Do rejestracji proszę przygotować numer PESEL lub podstawowe dane personalne
  (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców).

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
  • jeżeli paszport stracił ważność - dodatkowo inny aktualny dokument ze zdjęciem (może być amerykański)
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • polski akt urodzenia;
  • polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy);
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (aktualna legitymacja szkolna, studencka, emeryta, zawierająca imię, nazwisko oraz okres ważności).

    

   W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców (z ważnymi polskimi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

    

   UWAGA:

   Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s checks lub certified checks wystawionych na:

   CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

    

   Opłaty konsularne:

  • wydanie paszportu - 132 USD
  • wydanie paszportu dla ucznia, studenta, emeryta, rencisty – 66 USD (konieczny dokument uprawniający do zniżki)
  • wydanie paszportu dla osoby powyżej 70 roku życia – 0 USD (bez opłaty)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 42 USD
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza – 396 USD
  • wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD

   Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 20 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 40 USD.

    

   Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 132 + 20 = 152; paszporty dwóch osób z rodziny wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 20 = 284, etc.).

  • Więcej informacji o paszportach -->

  • Więcej informacji o sprawach prawnych ->>

  • Więcej informacji o sprawach obywatelskich ->>
    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: