close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 30 marca 2018

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowy RP w Hartford uprzejmie informują, iż rejestracja na dyżur konsularny w Hartford została zakończona ze względu na brak miejsc.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
  oraz
  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Hartford Pan Darek Barcikowski
   uprzejmie informują, że w dniach


  13 kwietnia (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00

   14 kwietnia (sobota) w godzinach od 9.00 do 16.00

   

  w sali przy kościele św. Cyryla i Metodego, 55 Charter Oak Avenue
  Hartford, CT 06106

   

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego wyłącznie od zapisanych wcześniej osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu oraz wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich.

   

  Rejestracja na dyżur została zakończona.

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście o wyznaczonej godzinie i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu, lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu, będzie również możliwość wykupienia money order oraz wykonania zdjęcia do paszportu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • polski paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo polskie (ważny dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa)
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty
  • polski odpis aktu urodzenia
  • polski odpis aktu małżeństwa (dotyczy obywatelek i obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego)
  • wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają)
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz, z zamkniętymi ustami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy) - na miejscu będzie możliwość wykonania zdjęcia
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (aktualna legitymacja szkolna, studencka, emeryta) - w przypadku braku dokumentu będzie pobierana pełna opłata.

   

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:

  konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami polskimi), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną zgodę na wydanie dziecku paszportu z podpisem potwierdzonym notarialnie.

   

  UWAGA:

   

  Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie money order, cashiers check lub certified check wystawionym na 'Consulate General of Poland in New York' – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie są przyjmowane na dyżurze! Na miejscu będzie możliwość wykupienia money order.

   

  Opłaty konsularne:

   

  • wydanie paszportu - 132 USD
  • wydanie paszportu dla ucznia, studenta, emeryta, rencisty - 66 USD (wymagany dokument uprawniający do zniżki)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 42 USD
  • wydanie paszportu osobie powyżej 70 roku życia - 0 USD (brak opłaty)
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza - 396 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny – 18 USD

  Opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową – 18 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 36 USD.

   

  Pozostałe opłaty konsularne (m.in. w sprawach prawnych i obywatelskich) ->>

   

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego money order na całą sumę (np. 132 + 18 = 150; paszporty dwóch osób wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 18 = 282, etc.).

   

  Więcej informacji o paszportach ->>

   

  Więcej informacji o sprawach prawnych ->>

   

  Więcej informacji o sprawach obywatelskich ->>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: