close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 11 lutego 2019

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Konsul Honorowy RP w Filadelfii Pani Deborah Majka uprzejmie informują o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Filadelfii.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku

  oraz

  Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii
  Pani Deborah Majka

   

  uprzejmie informują, że w dniach

  22 lutego (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00
  23 lutego (sobota) w godzinach od 9.00 do 15.00

   

  w sali Associated Polish Home

  9150 Academy Rd,

  Philadelphia, PA 19114

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zarejestrowanych osób będą przyjmowane wnioski
  o wydanie paszportu.

   

   

  Rejestracja na dyżur została zakończona.

   

  Do rejestracji proszę przygotować numer PESEL lub podstawowe dane personalne (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców).

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • posiadany polski paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa wydane przez wojewodę);
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • polski akt urodzenia;
  • polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie
   w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy);
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców (z ważnymi polskimi paszportami), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

   

  UWAGA:

  Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie Money Order, cashier’s checks lub certified checks wystawionych na:

  CONSULATE GENERAL OF POLAND IN NEW YORK 

  gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

   

  Opłaty konsularne:

   

  • wydanie paszportu - 132 USD
  • wydanie paszportu dla ucznia, studenta, emeryta, rencisty - 66 USD (konieczny dokument uprawniający do zniżki)
  • wydanie paszportu dla osoby powyżej 70 roku życia - 0 USD (bez opłaty)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 42 USD
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza - 396 USD
  • wydanie paszportu 10-letniego i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 150 USD

  Opłata za doręczenie paszportu przesyłką kurierską – 20 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 40 USD.

   

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego Money Order na całą sumę (np. 132 + 20 = 152; paszporty dwóch osób z rodziny wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 20 = 284, etc.).

  Więcej informacji o paszportach -->

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: