close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULARNE

 • 28 maja 2018

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uprzejmie informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Cleveland, Ohio. Rejestracja będzie prowadzona od poniedziałku tj. 4 czerwca br.

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że w dniach


  15 czerwca (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00

  16 czerwca (sobota) w godzinach od 9.00 do 16:00

   

  w Polish American Cultural Center
  6501 Lansing Ave
  Cleveland, Ohio 44104

   

  odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zapisanych wcześniej osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu oraz wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich.

   

  Rejestracja prowadzona jest przez Konsulat pod numerem telefonu:

   

  646 237 2122

   

  Osoby dzwoniące proszone są o przygotowanie dotychczasowego paszportu i/lub numeru PESEL.

   

   

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście o wyznaczonej godzinie i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu, lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • polski paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo polskie (ważny dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa)
  • w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty
  • polski odpis aktu urodzenia
  • polski odpis aktu małżeństwa (dotyczy obywatelek i obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego)
  • wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają)
  • jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz, z zamkniętymi ustami (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy)
  • dokument uprawniający do opłaty ulgowej (aktualna legitymacja szkolna, studencka, emeryta) - w przypadku braku dokumentu będzie pobierana pełna opłata.

   

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:

  konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami polskimi), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną zgodę na wydanie dziecku paszportu z podpisem potwierdzonym notarialnie.

   

  UWAGA:

   

  Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie money order, cashiers check lub certified check wystawionym na 'Consulate General of Poland in New York' – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie są przyjmowane na dyżurze!

   

  Opłaty konsularne:

   

  • wydanie paszportu - 132 USD
  • wydanie paszportu dla ucznia, studenta, emeryta, rencisty - 66 USD (wymagany dokument uprawniający do zniżki)
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 42 USD
  • wydanie paszportu osobie powyżej 70 roku życia - 0 USD (brak opłaty)
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza - 396 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny – 18 USD

  Opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową – 18 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 36 USD.

   

  Pozostałe opłaty konsularne (m.in. w sprawach prawnych i obywatelskich) ->>

   

  Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego money order na całą sumę (np. 132 + 18 = 150; paszporty dwóch osób wspólnie na ten sam adres: 132 + 132 + 18 = 282, etc.).

   

  Więcej informacji o paszportach ->>

   

  Więcej informacji o sprawach prawnych ->>

   

  Więcej informacji o sprawach obywatelskich ->>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: