close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA 2016

 • 30 listopada 2016

  Poniżej znajduje się lista organizacji polonijnych, które oferują programy stypendialne, w których student, lub przyszły student, może brać udział. Opracowanie zostało przygotowane przez Nowy Dziennik w styczniu 2016 r.

  Więcej informacji

  Fundacje

  Stypendia

  Kwalifikacje

  Dodatkowe wymagania

  Strona internetowa i kontakt

  Polish Heritage Society of Rochester, NY

  Dofinansowanie studiów

  American Council for Polish Culture: na letnie programy językowe na Uniwersytecie  w Polsce

  Centre for European Studies:  na letnie programy językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

  Uczniowie ostatniej klasy szkoły średniej polskiego pochodzenia mieszkających w pobliżu Rochester, NY.

  Wypełnienia aplikacji ze strony 

   

  Strona internetowa

  E-mail

   

  Polish Heritage Society of Philadelphia Scholarship

  Polish Heritage Society of Philadelphia Scholarship: Przyznawany aby promować i zachęcać do nauki Polskiej kultury oraz historii.

   

  Studentów polskiego pochodzenia lub osób niepolskiego pochodzenia  mieszkającym na południu New Jersey, Delaware, południowo-wschodniej Pensylwanii.

  Studiujących język polski (lub inny słowiański), kulturę lub historię.

  Uczniowie ostatniej klasy liceum udający się na studia

  Studenci pierwszych trzech lat studiów.

  Wymagana jest średnia powyżej 3.0

  Esej

  List rekomendacyjny

  CV

  Strona internetowa

  Dr Wanda Mohr

  E-mail

   

  Polish Scholarship Fund&Syracuse Polish Fest

  Polish Scholarship Fund&Syracuse Polish Fes:  Dofinansowanie studiów

  Studentów polskiego pochodzenia, mieszkających w powiatach w centralnym NY.

  Dokumenty:

  Osiągnięcia szkolne i akademickie

  Sytuacji finansowej

  Plany zawodowe

  Zaangażowanie społeczne w Polonii

  Związki z Polską

  List rekomendacyjny

  Strona internetowa

  Gen. Casimir Pulaski Scholarships for Advanced Studies

  Gen. Casimir Pulaski Scholarships for Advanced Studies: dla magistrantów, doktorantów, polskiego pochodzenia, ale z amerykańskim obywatelstwem.

  Komisja bierze pod uwagę m.in. aspiracje zawodowe studenta, kierunek studiów oceny ze studiów.

   

   

  Strona internetowa

  Marion Winters

  E-mail

  Telefon:

  (508) 949-0160

  Polish American Congress Charitable Foundation

  Polish American Congress Charitable Foundation:  Oferuje stypendia ufundowane przez rodziny Majerów i Lakowskich

  Przeznaczone są dla studentów publicznych uczelni, studiujących inżynierię lub zarządzanie firmami, w pełnym wymiarze godzin na poziomie undergraduate i graduate.

  Komisja bierze pod uwagę potrzeby finansowe i osiągnięcia studenta. Stypendyści z poprzednich lat mogą się ubiegać o kolejne stypendia.

  Strona internetowa

  Telefon:

  (773) 763-9944

  Polish University Club of New Jersey

  Grade 12 Scholarship: Dla licealistów w klasie maturalnej

   

  Standard Scholarship: Studentów undergraduate lub graduate

  Dla obywateli USA polskiego lub osób posiadających stały pobyt i mieszkających w New Jersey.

  Kandydaci to uczniowie ostatniej klasy liceum planujący studia na akredytowanej uczelni

  Studenci studiów podstawowych lub magisterskich.

  Wymagana jest średnia powyżej 3.0

  dwa listy rekomendacyjne

  Esej na temat "My Polish Culture, Heritage, and Pride – What it Means to Me".

  Dodatkowo Komisja Stypendialna zwraca uwagę na działalność pozaszkolną oraz sytuację materialną kandydatów (wraz z podaniem należy złożyć m.in. kopię Student Aid Report).

  Strona internetowa

  Polish American Arts Association of Washington DC

  Polish American Arts Association of Washington DC: Przyznawany aby promować i zachęcać do nauki Polskiej kultury oraz historii.

   

  Dla obywateli USA (ewentualnie posiadających  zieloną kartę od 10 lat i planujących  ubiegać się o obywatelstwo)

  Pochodzenia polskiego

  Mieszkających w Waszyngtonie, DC, Virginii lub Maryland.

  Kandydat musi być studentem akredytowanej uczelni, udowodnić zaangażowanie w życie społeczności polonijnej oraz przedstawić osiągnięcia akademickie albo inne.

  Esej

  Drzewo genologiczne

  Strona internetowa

  William Klepczyński

  E-mail

  The American Council for Polish Culture

  Summer Scholarship: wakacyjne kursy językowe i kulturowe na uczelniach w Polsce

  Amerykańskich studentów polskiego pochodzenia

  Związani są z ACPC lub organizacją pokrewną

  Podanie

  Wykaz ocen

  Zaangażowanie w życie Polonii

  Listy rekomendacyjny

  Esej

  Strona internetowa

  Alice Lech-Laning

  E-mail

  Louis&Nellie Skalny Scholarship przyznawany przez American Council for Polish Culture (ACPC)

  Skalny Scholarship: Kandydat powinien studiować kierunek związany z Polską na amerykańskiej uczelni

  Ukończony co najmniej drugi rok studiów.

  Obywatelstwo amerykańskie

  CV

  List rekomendacyjny

  Poświadczenie pracy akademickiej związanej z Polską

  Opis działań studenta na rzecz promocji polskiej historii i kultury.

  Strona internetowa

  Deborah Majka

  E-mail

  American Polish Council of Long Island

  American Polish Council of Long Island: Organizacja przyznaje stypendia rocznie z funduszu stypendialnego im. Leona Younga.

  Kandydaci to uczniowie ostatniej klasy liceum, zamieszkali na Long Island i będący pochodzenia polskiego.

  Esej

  Wyciąg ocen z liceum

  Wyniki SAT

  Strona internetowa

  Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami

  stypendia z funduszy Harriet Irsay  dla studentów określonych kierunków, m.in. architektury, dziennikarstwa, edukacji, filmu historii i stosunków międzynarodowych

  Obywatelami USA albo posiadają zielone karty. Studenci polskiego pochodzenia mile widziani.

  Studenci studiów magisterskich z zakresu biznesu i innych, których temat pracy magisterskiej związany jest z Polską.

  CV

  Esej na temat: "Why I Should Receive the Scholarship"

  Artykuł na temat związany z Polską

  Trzy listy rekomendacyjne.

  Strona internetowa

  E-mail

  Telefon:

  (305) 864-2349

  Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

  1. Dla absolwentów szkół średnich na pokrycie kosztów dwu- lub czteroletnich studiów w akredytowanych szkołach wyższych. To program stypendialny Zrzeszenia Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork, w którym bierze udział PSFUK.  Informacje i szczegóły: http://www.psfcu.com

  Udających się na studia i będących członkami PSFCU.

   

  Strona internetowa

  Marcin Micek

  E-mail

  Telefon:

  973-808-3240 wew. 6120

  2. Dla studentów szkół wyższych – członków P-SFUK, którzy jesienią 2016 r. kontynuować będą studia na akredytowanych uczelniach. zaangażowanie na rzecz środowiska polskiego/słowiańskiego.

  Fundacja Kościuszkowska

  Stypendia dla magistrantów z USA, polskiego pochodzenia, studiujących na amerykańskich uczelniach
  – KF Tuition Scholarships
  – Dr. Marie E. Zakrzewski Medical Scholarship dla studentki medycyny polskiego pochodzenia, studiującej w USA
  – Drs. James and Wanda Trefil Science Scholarship dla studenta nauk ścisłych

  Oferuje szereg programów stypendialnych dla studentów programów bakalarskich i magisterskich, obywateli lub rezydentów USA polskiego pochodzenia lub studiujących polska historię, ekonomię, kulturę etc.
  Fundacja Kościuszkowska oferuje również stypendia na programy letnie w Polsce oraz granty dla naukowców na badania naukowe w Polsce.

   

  Strona internetowa

  Telefon:

  (212) 734-2130, wew. 210.

  Stypendia dla studentów programów bakalarskich, pochodzenia polskiego i studiujących na amerykańskich uczelniach
  – Drs. James and Wanda Trefil Science Scholarship dla studenta nauk ścisłych
  – Massachusetts Federation of Polish Women's Clubs Scholarship dla studenta 2,3, lub 4 roku z Massachusetts
  – Polish American Club of North Jersey Scholarship dla studentów programów bakalarskich i magisterskich
  – Polish National Alliance of Brooklyn

  Stypendia na programy naukowe w Polsce
  – Rok zajęć językowych (od października od czerwca) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Kościuszkowskiej)
  – Granty naukowe dla magistrantów oraz studentów programów pomagisterskich na badania naukowe na różnych uczelniach w Polsce

  Stypendia i granty na studia/badania naukowe w USA

  Stypendia na letnie programy językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim lub Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ

  Scholarship: ufundowanymi przez Lubomira i Irenę Zabilskich, Josepha Różańskiego oraz Irenę i Mieczysława Niznik Haloha

  Stypendia przyznawane są studentom polskiego pochodzenia.

   

  Strona internetowa   

  Polish American Museum

  Polish American Museum scholarship: stypendia dla uczniów szkół średnich polskiego pochodzenia

  Zamieszkałych w  powiatach Nassau i Suffolk w stanie Nowy Jork, którzy jesienią rozpoczną studia.

   

  Strona internetowa

  Telefon:

  (516) 883-6542


  Pulaski Association of Business and Professional Men, Inc. i Pulaski Association Fund Inc.

  Scholarship: Dofinansowanie studiów

   

  Uczniowie szkół średnich rozpoczynający wyższe studia w nadchodzącym roku szkolnym lub studenci pierwszego i drugiego roku studiów na akredytowanych uczelniach amerykańskich.

  Kandydaci muszą mieć polskie pochodzenie.

  Strona internetowa

   

  E-mail

   

  Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku

  PSO Scholarship: Stypendia przeznaczone są dla członków PSO, bez względu na ich status imigracyjny i poziomu studiów.

  Osiągnięcia akademickie kandydatów, osobowość i działalność pozaszkolna.

  Wraz z podaniem zazwyczaj trzeba odpowiedzieć na trzy pytania.

  Strona internetowa

   

  stypendia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: