close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA 2014

 • 11 grudnia 2014

  Profesor Piotr Hofmański został wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w latach 2015-2024.

  Do wyboru profesora przyczyniły się kompetencje, wiedza i doświadczenie kandydata oraz kampania promocyjna przeprowadzona przez MSZ RP.

  Prof. Hofmański będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału działającego od 2002 r. Wyboru dokonały Państwa-Strony Rzymskiego Statutu. Polak został wybrany większością 2/3 głosów.

   

  Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadziły departamenty Prawno - Traktatowy oraz Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka pod nadzorem podsekretarzy stanu w MSZ prof. Artura Nowaka-Fara i Henryki Mościckiej-Dendys.

   

  - Proces negocjacji był bardzo trudny, ale Polska pokazała, że potrafi budować sojusze na forum międzynarodowym. Jest to ogromny sukces Polski i samego prof. Hofmańskiego - powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ ambasador Bogusław Winid. -Wybór należy uznać za wyraz uznania dla rosnącej roli Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności ONZ – dodał.

   

   

  Sędzia Hofmański jest jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie procedury karnej w Polsce. Posiada kwalifikacje wymagane do obejmowania najwyższych polskich urzędów sądowniczych. Karierę sędziowską prof. Hofmański rozpoczął w 1994 r. jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Dwa lata później został sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego, którą to funkcję sprawuje do dzisiaj. Profesor Piotr Hofmański jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.

   

  Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany przez państwa – Strony Rzymskiego Statutu - w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych. Siedzibą Trybunału jest Haga.

   

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: