close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA 2014

 • 30 września 2014

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z nowojorskiego okręgu konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii.

  Nabór projektów odbywa się dwa razy w roku:

   

  • do 6 października br. przyjmowane są wnioski na projekty realizowane od stycznia do czerwca 2015 roku oraz
  • do 15 kwietnia 2015r. przyjmowane są wnioski na projekty realizowane od lipca do grudnia 2015 roku.

  Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą projekty należy składać w następujących obszarach:

   

  - Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

   

  - Wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania

   

  - Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

   

   

  Podczas wypełniania wniosku prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rubryki:

   

  • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do  krótkich i prostych sformułowań, które będą określać planowane działania.

   

  • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, obejmującego budżet z uwzględnieniem wszelkich kosztów przewidzianych na realizację Państwa projektu.

   

  • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o jakiej dofinansowanie Państwo występujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola. Należy umieszczać tu kwotę nie większą niż 30-40% całości budżetu z rubryki dotyczącej kosztu realizacji projektu.

  Tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

   

  • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.

   

  • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to  miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.

   

  • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo dokładnego terminu, proszę wpisać np. I kwartał lub II półrocze.

   

  • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o  dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.

   

  • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach w sposób zachęcający, tak aby mogli Państwo otrzymać dofinansowanie.

   

  • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.

   

  • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

   

  Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny.

   

  Informację o dofinansowaniu i jej kwocie przekażemy tak szybko jak będzie to możliwe.

   

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu >>>

   

  15166117628_f0a67b1b23_z

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: