close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA 2012

 • 18 grudnia 2012

  Konsulat Generalny RP uprzejmie informuje, że w dniu 13 listopada przepisy zawieszające z dniem 1 października 2011r. prawo do emerytury osobom, które przeszły na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2011r. i nie rozwiązały stosunku pracy, są niezgodne z Konstytucją RP.

  W związku z powyższym, osoby, które przeszły na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2011r. i którym z powodu kontynuowania zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę ZUS, zawiesił wypłatę emerytury od dnia 1 października, mogą w terminie do dnia 24 grudnia 2012r. złożyć wniosek o wznowienie postępowania w oparciu o artykuł 145a Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek złożony po tym terminie traktowany będzie jako wniosek o podjęcie wypłaty, w związku z czym wypłata świadczenia realizowana będzie od miesiąca złożenia wniosku.

   

  Wniosek o wznowienie postępowania można złożyć:

   

   - w dowolnym oddziale ZUS

   - w oddziale Social Security Administration

   - w Konsulacie Generalnym

   

  Jeżeli strona odwołała się od decyzji ZUS zawieszającej wypłatę świadczenia emerytalnego z dniem 1 października 2011r. do sądu i w sprawie zapadł wyrok, wniosek o wznowienie postępowania strona winna złożyć właśnie do sądu. Termin do złożenia takiego wniosku upływa dnia 22 lutego 2013r., czyli po trzech miesiącach od ogłoszenia wyroku TK.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: