close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 listopada 2018

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016 Ogłasza sprzedaż samochodu marki Toyota Camry LE , Toyota Sienna LE rok produkcji 2009 w drodze przetargu publicznego

  Przedmiot przetargu

  Samochód osobowy marki Toyota Camry LE; rok produkcji 2009, model LE, 5 drzwiowy, 4 cylindry, 2,4 l, silnik benzynowy, przebieg 64 163 mil, automatyczna skrzynia biegów, kolor: szary metalik, VIN 4T1BE46K69U370848 Dodatkowe wyposażenie: immobiliser, radio z fabrycznym odtwarzaczem CD, klimatyzacja, szara tapicerka, elektrycznie podnoszone szyby i regulowane lusterka, poduszki powietrzne przednie, system ABS, cruise control, felgi stalowe.

                                                                 Cena wywoławcza: Toyota Camry 3 500.00 USD 

   

  Samochód osobowy marki Toyota Sienna  , rok produkcji 2009, model LE, 5 drzwiowy, 6 cylindrów, 3,5 l, silnik benzynowy, przebieg 68 468 mil, automatyczna skrzynia biegów, kolor: srebrny, VIN 5TDZK23CX9S232098 ,wyposażony w czujnik cofania, radio fabryczne + CD, klimatyzacja, elektrycznie podnoszone szyby i regulowane lusterka, poduszki powietrzne przednie, system ABS.     

                                                                Cena wywoławcza: Toyota Sienna 4 200.00 USD

   

  Warunkiem przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400 USD. Wadium należy wpłacić gotówka w kasie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016, do dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 4 pm. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni , odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Nabywca zobowiązany jest do opłacenia wszystkich kosztów związanych z przerejestrowaniem samochodu.

  Przed przystąpieniem do przetargu  osoby zainteresowane nabyciem samochodu maja możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Włodzimierz Komendarczyk tel.917-816-1371 lub Artur Rutkowski tel. 917-520-8710 na ulicy 38 Street i róg Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016 w dniach 05-07 listopada 2018 r. w godzinach 12:00-15:00.

  Oferty pisemne należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016w zaklejonych kopertach do dnia 14 listopada 2018 r. do godziny 16:00  z dopiskiem „Toyota Sienna”, „Toyota Camry”.

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Konsulatu  Generalnego, 233 Madison Avenue, Nowy Jork, NY 10016

  Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub  nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres e-mail;
  2. Oferowana cenę, nie niższa niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres, w którym oferta jest wiążąca;
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

    

   Oferta zostanie odrzucona jeśli:

    

  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub prze oferenta, który nie wniósł wadium
  2. Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1,2,3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

  O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

  Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  Ostateczny termin wpłaty ceny samochodu, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: