close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT DLA DZIECKA

 •  

  Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.
   
  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).


  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
   
  Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność.
   
  Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.
   
  Wymagane dokumenty:
   

  1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest tylko w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych);
  2. Jedna fotografia paszportowa (sprawdź wymagania);
  3. Dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany;
  4. Ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
  5. Odpis polskiego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko ma jedynie zagraniczny akt urodzenia, należy go umiejscowić).

  Jeżeli dziecku nie był nadany numer PESEL, ale posiada już polski akt urodzenia, wraz z wnioskiem o wydanie paszportu należy złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: