close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY PASZPORTOWE

 •  

  Opłatę konsularną za wydanie paszportu można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony na urząd konsularny - "Consulate General of Poland in New York" (czeki personalne nie są przyjmowane).


  Wykaz opłat: zobacz tabelę opłat konsularnych.
   
  Osoba, korzystająca z prawa do zwolnienia lub do obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.
   
  Nie pobiera się opłaty konsularnej za wydanie paszportu od:


  1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.


  Opłatę konsularną za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:


  1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  4) osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.

   

  Opłatę konsularną za wydanie paszportu obniża się posiadaczom Karty Dużej Rodziny - o 75% w przypadku dzieci, o 50% w przypadku rodziców.


  Opłatę konsularną za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:


  1) ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);
  2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3) z brakiem w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

  W przypadku zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu, obowiązuje dodatkowa opłata za przesyłkę kurierską. Wysokość opłaty znajduje się tutaj.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: