close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 lipca 2017

  W dniach od 25 do 27 maja 2018 roku w Warszawie oraz Toruniu odbędzie się XX Jubileuszowa Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii.

  Wydarzenie to, stanowiące kontynuację 20-letniej tradycji, organizowane jest, przy wsparciu Fundacji Lux Veritatis oraz Samorządu i Prezydenta Torunia, przez Fundację Polonii Gospodarczej Świata. Jest to instytucja służąca współdziałaniu firm – polonijnych środowisk gospodarczych w świecie i kraju - dla rozwijania międzynarodowej współpracy i wzajemnych, partnerskich korzyści.  Fundacja Polonii została powołana w 1989 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. 

   

  Celem Fundacji jest także ułatwianie zawierania porozumień i kontraktów gospodarczych w drodze działań organizacyjnych, poradnictwa prawnego i finansowego oraz działalność na rzecz optymalnego wykorzystania pomocowych funduszy dla postępu technicznego, infrastruktury i ekologii. Wspiera ona również inicjatywy w sferze nauki, kultury i integracji społecznej, znacznie przyczyniając się do rozwoju i postępu środowisk polonijnych.

   

  W obradach Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii wezmą udział liczni przedsiębiorcy polonijni, operujący na zróżnicowanych rynkach wielu krajów, którzy służą bogatym doświadczeniem zwłaszcza na progu znaczących i wielokierunkowych zmian w przebudowie gospodarki polskiej, objętych Planem Zrównoważonego Rozwoju. Konferencja umożliwi bliższe zapoznanie się z podejmowanymi w kraju działaniami, które wskażą zaproszeni reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.

   

  Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłaszania się przedsiębiorców polonijnych z informacjami - wg poniższego schematu (w wersji edytowalnej – MS Word):

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Firma

  Adres firmy

  E-mail

   

  Tel.

  Fax

  Website

  Branża

  na adresy e-mail: biuro@fundacjapolonia.pl oraz ew. prezes@fundacjapolonia.pl.

   

  Miejsce spotkania 25 maja 2018 r. - Warszawa, Zespół Rezydencji Belweder - ul. Flory 2, o godz. 10:00.

  Po spotkaniu nastąpi wspólny przejazd do gościnnego Torunia na obrady plenarne odbywające się w dn. 26-27 maja 2018 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: